SILO HEALTH 108

SILO HEALTH 108

Su ürünleri yetiştiriciliği için yeni bir hammadde

Somon balığı, mersin balığı, alabalık, levrek, çipura, yayınbalığı, tatlı su çipurası, yılan balığı, tatlı su levreği, sazan balığı, karides ve yengeç çiftliklerinde ekonomik olarak kârlılık, stres, istenmeyen koşullar, beslenme dengesizliği ve zararlı bakterilerin sebep olduğu ölüm, istenmeyen Yem Dönüşüm Oranı (FCR), yetersiz büyüme gibi faktörlerden olumsuz etkilenebilir.
 

Vibrio parahaemolyticus, Vibrio mimicus, Aeromonas hydrophyla, Aeromonas salmonicida, Streptococcus uberis, Pseudomonas dermoalba, Pseudomonas anguilliseptica, Flavobacterium columnare, Tenacibaculum maritimum, Photobacterium damsale, Vibrio alginolyticus, Yersinis ruckeri, Bacillus cereusüretim kaybı ve ölüm sebepleri içinde en sık bildirilenlerdir.
 

SILO ArGe, deniz ve tatlı su balıkları ve kabuklularda stres, istenmeyen koşullar ve dirençli zararlı bakteriler ve bakteriyofaj sorunu olan durumlarda dahi optimal sağ kalım oranı, spesifik büyüme oranı (SGR) ve yem dönüşüm oranını (FCR) koruyabilmek için 1-monogliseridlerin özel bir bileşimi olarak Genel Hayvan Sağlığı Enstitüsü ‘Bruno Ubertini’ ile yapılan bilimsel işbirliği ile geliştirilmiştir.

 

Sucul canlılarda performansı ve sağ kalım oranını iyileştirmek için yenilikçi bir yaklaşım

 

SILOhealth 108, Genel Hayvan Sağlığı Enstitüsü ‘Bruno Ubertini’ ile yapılan bilimsel işbirliği ile, deniz ve tatlı su balıkları ve kabuklularda stres, istenmeyen koşullar ve dirençli zararlı bakteriler ve bakteriyofaj sorunu varlığında bile optimal sağ kalım oranı, spesifik büyüme oranı (SGR) ve yem dönüşüm oranının (FCR) korunabilmesi için geliştirilmiş kısa- ve orta- zincirli yağ asitlerinin 1-monogliseridlerinden oluşan sinerjik bir kombinasyondur.

 

SILOhealth 108’ in türden bağımsız etki şekli: Ürün, sindirim geçiş süresinden bağımsız olarak ağızdan anüse kadar aktiftir. Ürünün monogliserid formu, sindirim sisteminde daha derin kanallara ulaşarak biyolojik membranlardan geçebilmesine ve karaciğer ve hepatopankreas gibi dokular tarafından alınabilmesine olanak sağlar.

 

Genel Hayvan Sağlığı Enstitüsü ‘Bruno Ubertini’ tarafından yürütülen çalışmalar SILOhealth 108’in 6-8 aralığındaki pH’larda bile, ki bu aralık bağırsak, karaciğer, hepatopankreas gibi hayvan vücudundaki değişik pH değerlerine sahip ortamlardır, Aeromonas hydrophila, Aeromonas salmonicida, Streptococcus uberis, Pseudomonas dermoalba, Pseudomonas anguilliseptica, Flavobacterium columnare, Tenacibaculum maritimum, Photobacterium damsale, Vibrio alginolyticus, Yersinis ruckeri, Vibrio parahaemolytic, Vibrio mimicus’ a karşı etkili olduğunu göstermiştir.   

 

SILOhealth 108 faydalı laktobasilleri (Lactobacillus) inhibe etmez.

 

Temel faydalar

·    Spesifik Büyüme Oranını (SGR) iyileştirir

·    Yem Dönüşüm Oranını (FCR) düşürür

·    Stres, istenmeyen durumlar ve bakteriyel sorunların varlığında bile sağ kalım oranını önemli ölçüde iyileştirir

·    Emülgatör etkisi göstererek, diğer besinsel lipidlerin sindirimini artırır

·    Sucul türleri etkileyen en yaygın patojenik gram-pozitif ve gram-negatif bakterilerde kontrol sağlar

·    Laktobasiller (Lactobacillus) üzerinde negatif etkisi yoktur

·    Türden bağımsız bir etki şekli vardır

 

Karakteristik özellikler

·    Kuru toz ve sıvı formda mevcuttur

·    25 kg’lık torba, 750 kg’lık büyük torba ve 20 kg’lık bidonlarda tedarik edilir, 1000 kg IBC

·    Aşındırıcı değildir

·    200°C sıcaklıklara kadar stabildir

·    Nötr tat ve kokudadır

·    Gastrointestinal (GIT) sistem ve kan dolaşımında aktiftir

·    GMP+ sertifikalı tesislerde üretilmektedir

·    Ürün, peletlerle birleştirilebilmesi veya sonradan yem üzerine eklenebilmesi için sıvı formda veya kuru toz olarak mevcuttur.

©Resinland Hayvan Sağlığı

Masaüstü versiyonu görüntüle