MicroEmul – Powder

MicroEmul – Powder

Hidrokolloidal ürünlerin ve emülgatörlerin doğru oranlarda karıştırılarak üretilen, özel bir kombinasyonu olan MICROEMUL toz, yeni ve çok etkili ve patentli bir emülgatör tozdur.